Minggu, April 16, 2017

Kata Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Sunda Halus dan Benar

Kata Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Sunda

permintaan maaf lebaran pake bahasa sunda,kata kata hampura lebaran bahasa sunda,minta maaf lahir dan bathin bahasa sunda halus,kata kata mutiara idul fitri bahasa sunda,kata kata minta maaf di hari raya buat pacar bahasa sunda,kata maaf selamat lebaran buat pacar bahasa sunda,kata maaf di hari raya lebaran bahasa sunda dan artinya,ucapan idul fitri dan maaf bahasa sunda,sMs kata ucapan selamat Idul Fitri/ lebaran 2017 update,sMs ucapan selamat idul fitri bahasa sunda terbaru,kumpulan ucapan lebaran lengkap,gambar Dp bbm kata ucapan Idul Fitri bahasa sunda,gambar kata kata ucapan lebaran Idul Fitri bahasa sunda.

Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu sampurna dina Idul Fitri 1438 H ieu, hayu urang sami-sami ngaberesihkeun rereged ati, tina khilaf sinareng dosa. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, réka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran Siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin.

Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran, tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri, mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri, wilujeng boboran Siam 1438 H. Hapunten samudaya kalepatan.

Laligarna taraté dina talaga haté. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten cicirén lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran Siam 1438 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu, mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. Wilujeng boboran Siam 1438 H. Hapunten samudaya kalepatan.

Ngahaturakeun wilujeng boboram Siam 1 Syawal 1438 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi rido ngahapunten samudaya kalepatan.

Bilih aya langkung saur bahé carék kaciwit kulit kabawa daging, tunggul dirurud catang dirumpak, nyungkelit ati teu genah manah, mundut pangampura. Wilujeng boboran Siam 1438 H.

Wening galih nu dipamrih, jembar manah nu dipilampah. Wilujeng boboran Siam 1438 H, kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan.

Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silaturahmi. Wilujeng boboran Siam 1438 H . Taqobalallahu minaa waminkum.
Sanajan raga paanggang, teu bisa amprok dampal panangan. Ngan saukur bisa ngirim surat,
\
 
About | Contact | Sitemap | Privacy
Back To Top